Visuotinis susirinkimas

2019 sausio 12 d., 16 val. Paluknio aerodrome visuotinis Vilniaus aeroklubo narių susirinkimas. Patvirtintas nario mokestis 2019 metams – 130 Eur.; priimti nauji klubo nariai – Robertas Kazlauskas, Tomas Andrijauskas, Augustė Pėstininkaitė, Domas Žostauskas, Emilis Monstavičius, Xavier de Chambonas, Algirdas Šimoliūnas, Žilvinas Lidžius; Alma Buitkienė – garbės nare. Perrinkta ta pati klubo valdyba ateinantiems 2-jiems metams:

 • Giedrius Gudžiūnas – pirmininkas;
 • Ernestas Ambrazas;
 • Jurgis Kazlauskas;
 • Leonas Blaževič;
 • Vidas Beržinskas;
 • Vytautas Bagočiūnas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Valdybos veiklos 2018 metų ataskaita. Giedrius Gudžiūnas.
 2. Direktorės ataskaita. Dalia Vainienė.
 3. Revizorės ataskaita. Jurgita Klusienė.
 4. Diskusijos.
 5. Nario mokesčio 2019 metams tvirtinimas.
 6. Naujų narių priėmimas.
 7. Vilniaus aeroklubo valdybos rinkimai.
 8. Revizoriaus rinkimai.