LSF tarybos posėdyje

2018.10.21 Pociūnuose įvyko Lietuvos sklandymo federacijos tarybos posėdis. Posėdyje vienbalsiai nutarta, kad su valstybės institucija valstybinių orlaivių klausimą spręsime centralizuotai per LSF (ne atskirai kiekvienas klubas). Planuosime gauti valstybės lėšų mokomųjų Blanik sparnų sustiprinimui, atstatant visiems klubams po 3 sklandytuvus, išrenkant geriausius bendrai iš visuose klubuose esančių.
Nustatytas 2019 metų sklandymo varžybų kalendorius. Kalendorius bus tvirtinamas LSF konferencijoje.
Rinktinė bus patvirtinta ir paskirstyti sklandytuvai vėliau.
Aptarti naujų būsimų įstatų pagrindiniai punktai. Įstatų projektas bus parengtas ir išplatintas susipažinimui. Planuojamas priėmimas artimiausioje konferencijoje.
Į federaciją priimtas naujas narys, padavęs prašymą – VšĮ „Vertikalė“ iš Utenos. Vienbalsiai nutarta, kad LSF narius, kurie jau eilę metų nemoka nario mokesčio, nedalyvauja susirinkimuose ir veikloje, reikia pašalinti iš LSF.
LSF konferencija numatyta 2019.01.19 Pociūnuose. Pradžia 12 val. Atstovavimo norma – po 3 delegatus nuo klubo. Dalyvauti galima neribotai, kviečiami kuo daugiau. Konferencija – rinkiminė.