LSSF konferencija

2019 sausio 19 d., 12 val. Pociūnuose įvyko Lietuvos sklandymo sporto federacijos konferencija. Patvirtintas Lietuvoje vyksiančių varžybų kalendorius.  Patvirtinti su pastabomis nauji LSSF įstatai bei Edikos ir drausmės kodeksas. 4 metų kadencijai išrinktas LSSF prezidentas – Vytautas Sabeckis. Teisėjų kolegija ir Trenerių taryba perrinkta nepakitusi. Konferencijos darbotvarkė:

 1. Dalyvių dalyvavimo konferencijoje teisėtumo tvirtinimas.
 2. Prezidento ataskaita – pranešėjas V. Sabeckis
 3. Trenerių tarybos ataskaita – pranešėjas  Vl.Motūza
 4. Teisėjų kolegijos ataskaita – R. Rusteika
 5. Revizijos komisijos ataskaita – V.Mačiulis
 6. Klubų veiklos apžvalga – klubų atstovai
 7. varžybų kalendoriaus tvirtinimas – V. Sabeckis
 8. rinktinės  tvirtinimas – Vl. Motuza
 9. LSSF sklandytuvų paskirstymas ir  sklandytuvų naudojimo  plano tvirtinimas – trenerių taryba.
 10. Naujų įstatų priėmimas.
 11. Prezidento ir kitų organų rinkimai.
 12. Einamieji klausimai – aviacinės technikos atnaujinimo, turtiniai klubų reikalai, 600kg klasė ir atitinkamai licenzijavimas ir kiti klausimai.
 13. Dalyvių į LAK konferenciją rinkimai.

Klubai – federacijos nariai privalo būti sumokėję  nario mokestį (100,-Eur, ) į sklandymo federacijos sąskaitą. Po konferencijos vakaronė.  Dalyvio mokestis – 5 Eur. Galima nakvynė. Apie nakvynę organizatoriams pranešti iš anksto.