Visuotinis susirinkimas

2020.01.11 šaukiamas Vilniaus aeroklubo narių visuotinis metinis ataskaitinis susirinkimas. Vieta – Paluknio aerodromas, administracinio pastato salė. Pradžia – 16 val. Darbotvarkė:

  1. Valdybos veiklos 2019 metų ataskaita.
  2. Direktorės ataskaita.
  3. Revizorės ataskaita.
  4. Diskusijos.
  5. Nario mokesčio 2020 metams tvirtinimas.
  6. Naujų narių priėmimas.

Po susirinkimo 18 val. „Biplane“ – šventinis vakarėlis.