Visuotinis susirinkimas

2018.02.03 įvyko Vilniaus aeroklubo narių visuotinis susirinkimas. Atidirbta pagal darbotvarkę. Mokesčiai 2018 metams nepakeisti. Priimti nauji klubo nariai: Gabija Beržinskaitė ir Igor Volkov.
Darbotvarkė:

1. Valdybos veiklos 2017 metų ataskaita.
2. Direktorės ataskaita.
3. Revizorės ataskaita.
4. Diskusijos.
5. Nario mokesčio 2018 metams tvirtinimas.
6. Naujų narių priėmimas.