Vilniaus aeroklubo nariams – visuotinis susirinkimas

Į visuotinį ataskaitinį metinį susirinkimą klubo valdyba kviečia balandžio 23 dieną 15 val. aerodrome – po visuotinės talkos. Jei dėl orų talka būtų nukelta į sekmadienį, visuotinį nukelsime taip pat – po talkos. Darbotvarkėje:
1. Valdybos veiklos 2021 metų ataskaita.
2. Direktorės ataskaita.
3. Revizoriaus ataskaita.
4. Diskusijos.
5. Naujų narių priėmimas.
Kas dalyvauti negalėsite, pasirūpinkite perduoti savo įgaliojimus kitam nariui. Iki susimatymo!