LSF konferencija

Sausio 14 d. Pociūnuose įvyko Lietuvos sklandymo sporto federacijos konferencija. Patvirtintas Lietuvos varžybų kalendorius. Konferencijos darbotvarkė:

 1. Prezidento ataskaita – pranešėjas V. Sabeckis
 2. Trenerių tarybos ataskaita – pranešėjas  Vl.Motūza
 3. Teisėjų kolegijos ataskaita – R. Rusteika
 4. Revizijos komisijos ataskaita – V.Mačiulis
 5. Klubų veiklos apžvalga – klubų atstovai
 6. Varžybų kalendoriaus tvirtinimas – V. Sabeckis
 7. Rinktinės  tvirtinimas – Vl. Motuza
 8. LSSF sklandytuvų paskirstymas ir sklandytuvų naudojimo  plano tvirtinimas – trenerių taryba.
 9. Darbo grupės dėl įstatų pakeitimo sudarymas.
 10. Dalyvių į LAK konferenciją rinkimai.
 11. Einamieji klausimai.