LSSF konferencija

2019 sausio 19 d., 12 val. Pociūnuose vyks Lietuvos sklandymo sporto federacijos konferencija. Dalyviai: Lietuvos Sklandymo sporto federacijos nariai – Alytaus, N.Akmenės, Biržų, Kauno, Klaipėdos, Jurbarko, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilniaus, Šilutės, Utenos aeroklubai, VšĮ “Vertikalė”. Atstovavimo norma – 3 žmonės nuo kiekvieno klubo ar asociacijos (Tarybos sprendimas 2018 10 21). Konferencijoje dalyvauti gali visi norintys, ne tik delegatai. Konferencijos darbotvarkė:

 1. Dalyvių dalyvavimo konferencijoje teisėtumo tvirtinimas.
 2. Prezidento ataskaita – pranešėjas V. Sabeckis
 3. Trenerių tarybos ataskaita – pranešėjas  Vl.Motūza
 4. Teisėjų kolegijos ataskaita – R. Rusteika
 5. Revizijos komisijos ataskaita – V.Mačiulis
 6. Klubų veiklos apžvalga – klubų atstovai
 7. varžybų kalendoriaus tvirtinimas – V. Sabeckis
 8. rinktinės  tvirtinimas – Vl. Motuza
 9. LSSF sklandytuvų paskirstymas ir  sklandytuvų naudojimo  plano tvirtinimas – trenerių taryba.
 10. Naujų įstatų priėmimas.
 11. Prezidento ir kitų organų rinkimai.
 12. Einamieji klausimai – aviacinės technikos atnaujinimo, turtiniai klubų reikalai, 600kg klasė ir atitinkamai licenzijavimas ir kiti klausimai.
 13. Dalyvių į LAK konferenciją rinkimai.

Klubai – federacijos nariai privalo būti sumokėję  nario mokestį (100,-Eur, ) į sklandymo federacijos sąskaitą. Po konferencijos vakaronė.  Dalyvio mokestis – 5 Eur. Galima nakvynė. Apie nakvynę organizatoriams pranešti iš anksto.