Visuotinis susirinkimas

2021-05-23 Paluknio aerodrome angare įvyko Vilniaus aeroklubo narių visuotinis metinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Be kitų visų ataskaitinių punktų, išrinkta klubo valdyba: Giedrius Gudžiūnas, Ernestas Ambrazas, Jurgis Kazlauskas, Vidas Beržinskas, Giedrius Gudžiūnas ir Tomas Kuzmickas. Valdyba išsirinko pirmininką – Giedrių Gudžiūną.

Teorijos kursai

2021-01-11 pradedame teorijos kursus naujiems Sklandymo, Pilotų mėgėjų ir Ultralengvųjų orlaivių pilotų mokiniams. Paskaitos vykdomos nuotoliniu būdu Google Meet platformoje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio kasdien 19:00-21:00. Planuojame mokytis apie tris mėnesius. Galima prisijungti ir kitiems, norintiems pasikartoti. Susisiekime aeroklubo kontaktais.

Klubinė klasė

2020.07.11-23 Biržų aerodrome įvyko Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas. Vilniaus aeroklubą atstovavo 10 sportininkų. Čempionu tapo mūsų pilotas Darius Gudžiūnas, bronzos medalis – Andrejaus Lebedevo. Valio Vilniaus komandai!!!   Rezultatai.

Visuotinis susirinkimas

2020.01.11 šaukiamas Vilniaus aeroklubo narių visuotinis metinis ataskaitinis susirinkimas. Vieta – Paluknio aerodromas, administracinio pastato salė. Pradžia – 16 val. Darbotvarkė:

  1. Valdybos veiklos 2019 metų ataskaita.
  2. Direktorės ataskaita.
  3. Revizorės ataskaita.
  4. Diskusijos.
  5. Nario mokesčio 2020 metams tvirtinimas.
  6. Naujų narių priėmimas.

Po susirinkimo 18 val. „Biplane“ – šventinis vakarėlis.